Structuur

"Wij gaan in warme zorg voor anderen en elkaar"

De vzw Wij Blijven Thuis organiseert gezins- en bejaardenzorg voor iedereen die omwille van medische, psychische, fysische of sociale reden(en) zorgbehoevend wordt geacht. Hiernaast bieden wij ook poetshulp aan en hebben wij een strijkatelier, beiden op basis van dienstencheques.

Elke zorgvraag wordt met de nodige aandacht en persoonlijke begeleiding behandeld, met respect voor privacy. De hulpvrager zal op elk moment een centrale plaats innemen in het hulpverleningsproces.

Vzw Wij Blijven Thuis wil in de eerste plaats een netwerk van steun en dienstverlening organiseren, op maat van de zorgvrager, teneinde deze zolang mogelijk in zijn of haar vertrouwde thuisomgeving te laten wonen.

Wenst u meer informatie over Wij Blijven Thuis vzw?

Contacteer ons